Toiminimen ja osakeyhtiön erot

Jos teet paljon sivutöitä, kannattaa miettiä, kannattaisiko niiden hoitamista varten perustaa samalla oma yritys. 

Moni aloittava yrittäjä saattaa pohtia kannattaisiko perustaa toiminimi (virallisesti yksityinen elinkeinonharjoittaja) vai osakeyhtiö? Toisaalta myös jotkut toiminimiyrittäjät saattavat pohtia olisiko tarpeellista päivittää yritysmuoto osakeyhtiöksi?  

Kumpikaan yritysmuodoista ei ole oletuksena parempi, vaan yritysmuoto kannattaa valita oman tarpeen mukaan. Isoimmat erot näiden kahden yritysmuodon välillä liittyvät verotukseen, yrittäjän vastuisiin ja hallintoon.  

Verotus 

Toiminimen ja osakeyhtiön verotus eroaa merkittävästi toisistaan; toiminimen voitot verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona, kun taas osakeyhtiön voitoista maksetaan yhteisöveroa.  

Toiminimen verotus 

Toiminimen kohdalla tilikauden voitto verotetaan oletuksena 20 % pääomatulona ja 80 % ansiotulona. Toiminimiyrittäjän on kuitenkin mahdollista vaatia pienempää pääomatulo-osuutta. Pääomatulojen veroprosentti on 30% ja ansiotuloverotus on puolestaan Suomessa progressiivinen, jolloin yhtään isommilla tuloilla verojen osuus voi kasvaa melko nopeasti merkittäväksi. 

Osakeyhtiön verotus  

Osakeyhtiön verotus on toiminimeä yksinkertaisempaa, sillä tilikauden voitoksi jäävä osuus verotetaan aina kiinteällä 20 % yhteisöverolla. Osakeyhtiössä yrittäjä maksaa henkilökohtaisesti veroja vain tuloista, jotka hän nostaa yhtiöstä itselleen palkkana tai osinkona. Osakeyhtiö onkin usein verotuksen kannalta parempi valinta, jos voittoja halutaan investoida myös yrityksen kasvuun.  

Vastuu 

Toiminimi ja osakeyhtiö eroavat merkittävästi myös vastuiden sekä velvollisuuksien osalta. Osakeyhtiössä yrittäjä on vastuussa vain sijoittamansa pääoman osalta, kun taas toiminimiyrittäjä vastaa kaikesta henkilökohtaisesti.  

Toiminimen vastuut ja velvollisuudet lainassa

Toiminimiyrittäjä on aina henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yrityksensä sitoumuksista ja velvoitteista. Jos yrityksellä on esimerkiksi lainaa tai pikavippiä jota ei saada maksettua, voidaan tarvittaessa ulosmitata myös yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta. Toiminimen vastuu onkin selvästi osakeyhtiötä suurempi.  

Osakeyhtiön vastuut ja velvollisuudet 

Osakeyhtiö on oma oikeushenkilönsä, eli esimerkiksi laina voidaan ottaa osakeyhtiön nimiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä on vastuussa vain sijoittamansa pääoman osalta. Yrittäjällä ei siis ole osakeyhtiössä minkäänlaista henkilökohtaista vastuuta sitoumuksista tai velvoitteista. Toki usein esimerkiksi aloittelevien osakeyhtiöiden lainoja saatetaan taata myös yrittäjän henkilökohtaisella omaisuudella, jolloin tilanne on tietenkin eri. Jos yritystoimintaan liittyy paljon riskejä, voi osakeyhtiö olla turvallisempi valinta.  

Hallinto 

Toiminimi on hallinnoltaan selvästi osakeyhtiötä kevyempi ratkaisu, ja siksi se sopiikin usein esimerkiksi aloittaville yksityisyrittäjille hyvin.  

Toiminimen hallinto 

Toiminimen perustaminen on helppoa, sillä sen voi tehdä verkossa ja hintakin on vain 60 euroa. Toiminimeltä ei myöskään edellytetä esimerkiksi hallitusta tai muita toimielimiä, jolloin erilaisten päätöksien tekeminen on usein nopeampaa ja joustavampaa. Toisaalta myös toiminimen kirjanpito voidaan pitää yhdenkertaisena tiettyjen ehtojen täyttyessä, eikä toiminimiltä vaadita yleensä tilinpäätöksen laatimista. Toiminiminen lakkauttaminen on myös helppoa ja se onnistuu suoraan verkossa.  

Osakeyhtiön hallinto 

Osakeyhtiön voi myös perustaa verkossa, jos kaikki perustajat ovat luonnollisia henkilöitä ja osakepääoma on 0 euroa. Osakeyhtiön perustamisen kustannus on verkossa tehtynä 275 euroa ja paperisella ilmoituksella 380 euroa. Osakeyhtiöltä edellytetään aina kahdenkertaista kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekemistä. Lisäksi osakeyhtiölle on nimettävä hallitus. Osakeyhtiön purkaminen ei myöskään ole läheskään yhtä yksinkertaista kuin toiminimen.   

Kumpi on parempi?  

Toiminimi ja osakeyhtiö ovat hyvin erilaisia yritysmuotoja, eikä voida suoraan sanoa kumpi vaihtoehdoista on parempi. Se riippuu merkittävästi esimerkiksi siitä, millaiset tulevaisuuden suunnitelmat yrityksellä on, kuinka suurta liikevaihto tulee olemaan sekä siitä, miten paljon riskejä yritystoimintaan tulee liittymään.  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *